• info@creditum.cz
  • +420 775 447 217

Správa pohledávek

Společnost CREDITUM, s.r.o. vznikla v této formě sdružením dlouhodobě působících profesionálů z odvětví vymáhacího, právního, rozhodčího, exekučního a výkonného v oblasti vymáhání pohledávek, a to v důsledku přirozeného vývoje trhu, který prošel od 90.let diametrální proměnou až k dnešní podobě, která nevyhnutelně vyžaduje spojení důslednějšího vymáhání ke straně dlužníka, ale současně ochranu, zbavení odpovědnosti z následků vymáhání a profesionální přístup ke straně věřitele, aby správa a vymáhání pohledávek již pro věřitele nebyla životní zátěž, ale pouhá všední obchodní transakce jejímž výsledkem je pouze proplacení pohledávky. Vnitřní koncept správy a vymáhání pohledávek společnosti CREDITUM, s.r.o., vychází ze současné poptávky trhu, kdy věřitel vyžaduje naprosto profesionální, bezproblémový, právně zaručený a vstřícný přístup, avšak primárně chce zpět své peníze. První požadavek má za následek vznik velkého množství agentur, které sice jsou schopny takto vstřícně vystupovat ke straně věřitele, bohužel pak ale také ke straně dlužníka, kdy vymáhání zpravidla končí u písemného urgování, několika telefonátů a sms, což dnešní dlužník pokládá za rutinu a většinou tomu nevěnuje pozornost. Druhý požadavek plní zpravidla agentury s nekompromisním přístupem k dlužníkovi, ale bohužel v současnosti také k věřiteli. Koncepce naší společnosti není kompromisem těchto dvou přístupů k pohledávkám! CREDITUM, s.r.o. má na zpracování jednotlivých postupů vlastní divize, které jsou směřovány k uspokojení potřeb ve svém zacílení. Věřitel se tak nyní může dočkat profesionálního přístupu a pochopení, dlužník pak nekompromisního jednání, prostor mezi těmito konci „vyfiltruje“ samotná struktura naší společnosti. Tímto jsme schopní pokrýt veškeré individuální potřeby věřitele a ve většině případů vyřešit jeho situaci.