• info@creditum.cz
 • +420 775 447 217

Ochranná a detektivní služba

Ochranná a detektivní služba

PRÁVNICKÉ OSOBY

 • konkurenční zpravodajství – competetive intelligence (na základě analýzy informací z otevřených zdrojů)
 • odhalování nekalé konkurence
 • prověřování osob, společností, obchodních partnerů
 • monitorování osob
 • doručování zásilek (při vyhýbání se adresáta převzetí)
 • poradenství a asistence při nestandardních situacích
 • prověřování zaměstnanců
 • kontrola práceneschopných zaměstnanců
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení
 • pátrání po osobách a věcech
 • prověřování nemovitostí
 • vyhledávání a pátrání po dlužnících
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • odhalování organizovaných skupin a krádeží na pracovištích
 • doprovod na obchodní jednání

FYZICKÉ OSOBY

 • prověřování osob, společností, obchodních partnerů
 • pátrání po osobách (např. pohřešované osoby, osoby aby se zabránilo jeho svým platebním povinnostem, osoby hledané v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, apod.)
 • monitoring zájmových osob a objektů
 • zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení
 • prověřování nemovitostí
 • doručování zásilek (při vyhýbání se adresáta převzetí)
 • poradenství a asistence při nestandardních situacích
 • řešení případů vydírání a vyhrožování
 • vyhledávání dlužníků (ne pouze nalezení dlužníka, ale také zjištění jeho majetku)
 • řešení obtížných a neobvyklých životních situací
 • doprovod na obchodní jednání

PRO POJIŠŤOVNY

 • šetření podezřelých pojistných událostí
 • prověřování dokumentů, které by mohly být zfalšovány
 • získání informací a podkladů potřebných k vypracování znaleckého posudku, kriminalistických expertíz, jako důkazního prostředku v řízení před soudem resp. správním orgánem
 • vypátrání pojistníka – účastníka řízení a zabezpečíme doručení a převzetí listovní zásilky
 • provádění kvalitní a systematické činnosti při šetření podezřelých případů v terénu
 • získávání informací, dat, potvrzujících resp. vyvracejících skutkový stav věci
 • získávání informací, dat, které slouží jako důkaz o spáchání trestného činu pojišťovacího podvodu

Práce detektiva od 450,- Kč/h
Kontrola nemocných zaměstnanců 500,- Kč
Ozbrojený doprovod 1000,- Kč/h
Účast na soudních jednáních 2.300,- Kč/h
Použití vozidla 9 Kč/km


Kontakt: +420 602 77 99 66
bodyguardr@post.cz